Συχνές ερωτησεις

1. Ποιος επιμελείται το υλικό της Κυνηγετικής Ακαδημίας;

Το εκπαιδευτικό υλικό και την επιμόρφωση επιμελούνται και παρουσιάζουν ειδικοί επιστήμονες, συνεργάτες ανωτάτων σχολών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων καθώς και ειδικοί εκπαιδευτές.

2. Πως γίνεται η εκπαίδευση ; Απαιτείται φυσική παρουσία μου ;

Η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά με τη μέθοδο e-learning. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, όπου κι όποτε σας βολεύει. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν, τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν με πρακτική εκπαίδευση η οποία θα γίνεται από ειδικούς εκπαιδευτές, σε επιλεγμένους χώρους – τοποθεσίες και όπου χρειάζεται με την παρουσία εντεταλμένων οργάνων

3. Θα αποκτήσω κάποια πιστοποίηση μετά την εκπαίδευση ;

Ναι, το πρόγραμμα eLearning περιλαμβάνει στάδια προόδου (τεστ) και ο βαθμός επιτυχίας αθροίζεται στο τέλος για την απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση για να πάρει κάποιος κυνηγετική άδεια;

ΟΧΙ, στην χώρα μας. Σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράμματος κυνηγετικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της γνώσης που έχει αποκτηθεί και είναι απαραίτητο στους υποψηφίους νέους κυνηγούς, πριν από τις εξετάσεις που υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα για την απόκτηση της άδειας κυνηγίου και της εγγραφής στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής τους.